חוקר
הנחייה של סטודנטים
הגשת מאמרים
הגשת גרנטים
תחזוק שיתופי פעולה
תחזוקת קשרי תורמים
הרצאות בהתנדבות
Off-label follow-ups:
ניהול מעבדה
ריכוז Hub
D-Cure
ייעוץ קמהד״ע

Old Desktop

משכורות
תקציב

Kanav

Josh

Diane

Norbi

לתקן ולהגיש COPD
לקצר ולהגיש זיו
לעדכן ולהגיש CP
לשלוח לדנה Zach
יום באר שבע D-Cure
רענון תכנית Hub
מקרים לקמהד״ע
Kanavmailto:kanav.monga@virgogroup.com?subject=
Joshmailto:moxalon@gmail.com?subject=
Dianemailto:dianakrinker@yahoo.com?subject=
Norbimailto:norbert.walon@gmail.com?subject=

Kari Ann

Kari Annmailto:Kariann@dafhouse.com?subject=

Desktop

Killian
Gabriel
Mitchel
Kiana
Preston

תעריפון איי לבלב