מרצה

ריכוז/הוראה בקורסים

לשבת עם סטודנטים שמתקשים

הכנת משחקי תרגול

בניית מבחנים

ביוכימיה

Immunology

נגמר בעוד

נגמר

3 נכשלים

Kim, Nadav, Judith

מתחיל בעוד

בע״ח

פרמקולוגיה

הוראה במקום אודי