רמ״ח

שגרת מחלקה

גיוס
קידומים

Newsletter

פלטפורמה חברתית

פלטפורמה אונליין

שדרוג חברי סגל

כרטיסים אישיים

עמוד מועמדים

רשימות מחלקה

Department utility page

עמוד למועמדים

פגישת דירוג בעוד

xxx

קידום יוליה

קידום אייל שוורצברג

קידום סטס

להכין ניוסלטר לכמה חודשים

לסכם מועמדים ראויים לדיקן

Notes

לכתוב מכתב הגשה חזק

לכתוב מכתב הגשה חזק

לבחור יו"ר וועדה המקצועית

תקציב מחלקתי נוכחי

ביוכימיה

פרמקולוגיה

33976 ש״ח

? ש״ח

3.12.17